Indien u tussentijds vragen, bijwerkingen of problemen krijgt en u wilt dit graag met de dokter overleggen, kunt u daarvoor het beste een (kort) telefonisch consult aanvragen.

Zelf kunt u alvast de bijwerkingen verminderen door uw dosering te halveren, werkt dit niet afdoende? Dan kunt u stoppen met de medicatie tot u de dokter heeft gesproken.

In enkele gevallen is het soms zo dat u juist meer opvliegers etc krijgt, dan stopt u direct met de medicatie en neemt u contact op met de kliniek (zie Spoed?)