Podologie is een breed specialisme, waarbij men met ogenschijnlijk kleine ingrepen een significant verschil kan maken.

Denk hierbij onder andere aan moeilijke voeten, diabetes patiënten, voetstandcorrectie etc.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de podoloog: www.footpodiatrist.com

Onze podoloog is iedere dinsdagmiddag en woensdag ochtend bij ons aanwezig en afspraken kunt u maken via onze receptie of rechtstreeks met Philip Mann BSc..